ម៉ាស៊ីនក្រឡុកបញ្ឈរពីរជួរ

  • Double Column Vertical Lathe

    ម៉ាស៊ីនក្រឡុកបញ្ឈរពីរជួរ

    ម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់នេះគឺជាម៉ាស៊ីនក្រឡុកបញ្ឈរពីរជួរ។
    សម្រាប់ឧបករណ៍កាត់ដែកនិងកាបូនដែលមានល្បឿនលឿន។
    ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នានៃផ្ទៃស៊ីឡាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផ្ទៃរាងសាជីការតោងនិងលោហធាតុដែកផ្សេងទៀតលោហធាតុដែលមិនមែនជាដែកនិងផ្នែកខ្លះដែលមិនមែនជាលោហធាតុនៃរដុបបញ្ចប់។