ម៉ាស៊ីនហាប់ប៊ីនហ្គីនស៊ី

  • CNC Gear Hobbing Machine

    ម៉ាស៊ីនហាប់ប៊ីនហ្គីនស៊ី

    ម៉ាស៊ីននេះសមស្របសម្រាប់បាច់តូចនិងផលិតតែមួយនិងផលិតឧបករណ៍កែច្នៃស៊ីឡាំងនិងឧបករណ៍ដង្កូវនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់នៃឧបករណ៍ស្គរស្ពាន់ហាប់ក៏អាចប្រើបានសម្រាប់ការបែងចែករមៀលកាត់ខ្លីជាង ៦ ធ្មេញធ្មេញរាងពងក្រពើអាចប្រើបានផងដែរ sprocket hob roll sprockets ។