ម៉ាស៊ីនក្រឡុកបញ្ឈរជួរឈរទ្វេ

  • CNC Double Column Vertical Lathe

    ម៉ាស៊ីនក្រឡុកបញ្ឈរជួរឈរទ្វេ

    ស៊េរីឧបករណ៍ម៉ាស៊ីននេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់បន្ថែមលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្តរបស់ម៉ាស៊ីនហើយអាចប្រើសម្រាប់ការកិនផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបានយ៉ាងល្អផ្ទៃស៊ីឡាំងផ្ទៃកោណមុខចុងកាត់ចង្អូរ។ ល។